Leady B2B

 

Opis leadów b2b – wyłącznie rokujących sprzedażą oraz poddanych rzetelnej analizie potrzeb klienta

* klient wie, jakiej firmy Przedstawiciel nawiąże kontakt; wg ustaleń możliwe jest podawanie imienia oraz nazwiska
* informacje dot. posiadanej usługi lub/i produktu
* jeżeli klient udziela nam informacji, że posiada usługę lub/i produkt w firmie reprezentowanej przez Zleceniodawcę nie następuje raportowanie
* klient każdorazowo jest dopytywany i udziela informację (wg swojej deklaracji) o złożonej/nie złożonej ofercie w ostatnich 3 miesiącach od firmy Zleceniodawcy; w przypadku złożonej oferty nie następuje dalszy dialog oraz raportowanie rezultatu
* notatki z rozmów w raporcie
* płacimy tylko za zrealizowane pozyskanie danych (zgodne z raportem oraz procedurą reklamacyjną)
* możliwość reklamowania
* target: wg ustalonej selekcji (możliwe kryteria selekcji: link)

Cele projektu

* aranżacja leadów z prospektami, którzy otwarcie deklarują możliwość zmiany firmy obsługującej lub/i wdrożenia oferowanego produktu lub usługi
* umożliwianie handlowcom sprzedaży oferowanych usług
* budowanie wysokiego wizerunku firmy poprzez utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznego obsługi telefonicznej
* tworzenie pozytywnych relacji z klientami

Grupy docelowe

* firmy, instytucje oraz organizacje

Opis realizacji procesu generowania leadów biznesowych

Przygotowanie projektu:

* powołanie zespołu projektowego z nadzorem Account Managera
* utworzenie usługi dostosowanej do potrzeb Zamawiającego
* szkolenie produktowe
* przygotowanie dedykowanych baz danych
* ustanowienie założeń proceduralnych

Realizacja projektu:

* terminowanie grup docelowych
* udzielanie informacji o usługach i produktach, definiowanie potrzeb
* generowanie leadów handlowych
* raportowanie

Brak dodatkowych kosztów związanych z obsługą projektu

* szkolenie konsultantów
* wdrożenie techniczne oraz merytoryczne zwiększające efektywność projektu
* stworzenie skryptu
* wykorzystanie baz danych firm, organizacji oraz instytucji