Najczęściej zadawane pytania

Czy prospekt jest powiadamiany o rozmowie z konsultantem firmy Projekty
Sprzedażowe?

· Nie
Kontakt następuje zawsze z ramienia reprezentowanego Zleceniodawcy, chyba że strony postanowią inaczej.

Czy prospekt wie, że lead jest realizowany przez firmę zewnętrzną?

· Nie
Do obsługi zawsze jest wydelegowana osoba z firmy, oddziału lub biura, chyba że
strony postanowią inaczej.

Czy leady są umawiane we wszystkich miastach na terenie kraju?

· Tak
Świadczymy usługi na terenie całego kraju niezależnie od regionu.

Czy mogę zgłaszać terminy kolizyjne, tj. takie, w których preferuję nie podejmować obsługi?

· Tak
Prosimy z wyprzedzeniem powiadamiać nas o dniach lub/i godzinach niedostępności. W podane dni lub/i godziny terminy nie będą wyznaczane do podjęcia. W przypadku raportu na terminy kolizyjne, których wcześniej nie zgłoszono, realizacje uznaje się za umówione prawidłowo.

Kiedy lead podlega reklamacji? Jak i kiedy należy zgłaszać reklamacje? Kiedy nie zgłaszać reklamacji?

· Odpowiedzi na powyższe pytania są zawarte w Procedurze Reklamacyjnej. Prosimy o kontakt w  celu otrzymania pełnej Procedury.

Kiedy następuje płatność za zlecenie?

· Płatność następuje zawsze z góry.

Kiedy otrzymam pierwsze leady?

· Realizacja następuje zgodnie z terminami opartymi o nasz grafik zleceń. Prosimy dopytywać na bieżąco.

W jakim czasie, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, raporty zostaną
dostarczone?

· Za okres domyślny na realizację zlecenia uważa się 60 – 120 dni.

Jaki jest termin, na który najbliżej oraz najdalej są ustalane terminy podjęcia leadów?

· najbliżej 2 dni robocze naprzód – najdalej 28 dni kalendarzowych.
Terminy podjęcia leada nigdy nie są aranżowane na kolejny dzień roboczy, a maks. na 4 tygodnie kalendarzowe naprzód, lub inaczej wyłącznie za zgodą.