Najczęściej zadawane pytania

Czy prospekt jest powiadamiany o rozmowie z konsultantem firmy Projekty
Sprzedażowe?

· Nie
Kontakt następuje zawsze z ramienia reprezentowanego Zleceniodawcy, chyba że strony postanowią inaczej.
Przykład:
– „Witam serdecznie, Anna Kowalska, nazwa reprezentowanej firmy(…)”

Czy prospekt wie, że spotkanie jest umawiane przez firmę zewnętrzną?

· Nie
Na spotkanie zawsze jest wydelegowana osoba z firmy, oddziału lub biura, chyba że
strony postanowią inaczej.
Przykład:
– „Chciałbym również pana powiadomić, iż przed wyznaczonym terminem nastąpi telefoniczne przypomnienie o spotkaniu bezpośrednio z ramienia wydelegowanego Doradcy.”
– „Dodam jedynie, iż Prezes naszej Kancelarii, imię, nazwisko, będzie kontaktował się celem przypomnienia o wyznaczonym spotkaniu – dzień przed terminem – niczym sobie pan życzy.”

Czy spotkania są umawiane we wszystkich miastach na terenie kraju?

· Tak
Świadczymy usługi na terenie całego kraju niezależnie od regionu.

Czy mogę zgłaszać terminy kolizyjne, tj. takie, w których preferuję nie odbywać spotkań?

· Tak
Prosimy z wyprzedzeniem powiadamiać nas o dniach lub/i godzinach niedostępności. W podane dni lub/i godziny spotkania nie będą wyznaczane do odbycia. W przypadku umówienia spotkań na terminy kolizyjne, których wcześniej nie zgłoszono, spotkania uznaje się za umówione prawidłowo.

Czy za spotkania nie odbyte należy płacić?

· Nie
Spotkanie, które zostaje anulowane podlega reklamacji.

Kiedy spotkanie podlega reklamacji? Jak i kiedy należy zgłaszać reklamacje? Kiedy nie zgłaszać reklamacji?

· Odpowiedzi na powyższe pytania są zawarte w Procedurze Reklamacyjnej. Prosimy o kontakt w  celu otrzymania pełnej Procedury. 

Kiedy następuje płatność za zlecenie?

· Płatność następuje zawsze z góry.

Kiedy otrzymam pierwsze leady?

· Umawianie następuje do 15 dni po odnotowaniu płatności lub zależnie od aktualnego stanu obsługiwanych zleceń – wg ustaleń.

W jakim czasie, licząc od dnia rozpoczęcia umawiania, spotkania zostaną
umówione oraz zaraportowane?

· Za okres domyślny na realizację zlecenia uważa się 30 dni.

Jaki jest termin, na który najbliżej oraz najdalej są umawiane spotkania?

· 2 dni robocze – 28 dni kalendarzowych.
Spotkania nigdy nie są aranżowane na kolejny dzień roboczy, a maks. na 4 tygodnie kalendarzowe naprzód, lub inaczej wyłącznie za zgodą.