Umawianie spotkań handlowych

Cele projektu

* aranżacja spotkań sprzedażowych z prospektami, którzy otwarcie deklarują możliwość zmiany firmy obsługującej lub/i wdrożenia oferowanego produktu lub usługi
* umożliwianie handlowcom sprzedaży oferowanych usług
* budowanie wysokiego wizerunku firmy poprzez utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznego obsługi telefonicznej
* budowanie pozytywnych relacji z klientami

Grupy docelowe

* firmy oraz instytucje

Opis realizacji procesu umawiania spotkań

Przygotowanie projektu:

* powołanie zespołu projektowego z nadzorem Account Managera
* utworzenie usługi dostosowanej do potrzeb Zamawiającego
* szkolenie produktowe
* przygotowanie dedykowanych baz danych
* ustanowienie założeń proceduralnych

Realizacja projektu:

* terminowanie grup docelowych
* udzielanie informacji o usługach i produktach, definiowanie potrzeb
* umawianie spotkań handlowych
* raportowanie

Brak dodatkowych kosztów związanych z obsługą projektu

* szkolenie konsultantów
* wdrożenie techniczne oraz merytoryczne zwiększające efektywność projektu
* stworzenie skryptu
* wykorzystanie baz danych firm oraz instytucji