Oferta

Opis umawianych spotkań handlowych – wyłącznie rokujących sprzedażą oraz poddanych rzetelnej analizie potrzeb klienta

* klient wie, jakiej firmy Przedstawiciel do niego przyjdzie; wg ustaleń możliwe jest podawanie imienia oraz nazwiska
* informacje dot. posiadanej usługi lub/i produktu
* jeżeli klient udziela nam informacji, że posiada usługę lub/i produkt w firmie reprezentowanej przez Zleceniodawcę nie następuje aranżacja spotkania
* klient każdorazowo jest dopytywany i udziela informację (wg swojej deklaracji) o złożonej/nie złożonej ofercie w ostatnich 3 miesiącach od firmy Zleceniodawcy; w przypadku złożonej oferty nie następuje aranżacja spotkania
* notatki z rozmów w raporcie
* płacimy tylko za umówione oraz odbyte spotkanie
* możliwość reklamowania jakości umówionego spotkania
* target: wg ustalonej selekcji (możliwe kryteria selekcji: link)